Seismisk händelse i Kiruna 17 maj 2023

17 maj 2023

En seismisk händelse inträffade i Kirunagruvan onsdagen den 17 maj klockan 11:35. Händelsen är lokaliserad till 1049 meters avvägning med följande X och Y koordinater; 6424,2 samt 1672,1.

Magnituden uppgick till 1,57 enligt den lokala skalan och högsta vibration i samhället uppmättes på Bromsgatan 37 – 1,95mm/s.

I samband med händelsen uppstod ett kluster med mindre seismisk aktivitet som avtog inom loppet av några minuter. Produktion kunde fortgå som vanligt eftersom händelse skedde utanför infrastrukturområde.