Seismisk händelse i Kiruna 15 mars

15 mars 2016

En seismisk händelse inträffade i Kiruna klockan 03.50 tisdag 15 mars på 1079 meters avvägning. Magnituden var 1,8 på den lokala skalan, högsta vibration i samhället var 0,9 mm per sekund.

En seismisk händelse inträffade i Kiruna klockan 03.50 tisdag 15 mars på 1079 meters avvägning. Magnituden var 1,8 på den lokala skalan, högsta vibration i samhället var 0,9 mm per sekund.

Läs mer om seismiska händelser.

Läs om varför LKAB använder en lokal magnitudskala.

Läs om seismiska händelser och säkerheten i LKAB:s gruvor.