Seismisk händelse i Kiruna 15 maj 2014

15 maj 2014

En seismisk händelse med magnitud 1,5 på den lokala skalan inträffade idag torsdag den 15 april kl 11.05.

En seismisk händelse med magnitud 1,5 på den lokala skalan inträffade idag torsdag den 15 april kl 11.05.

Händelsen lokaliserades preliminärt till liggväggen på nivå 895 vid Y20,6.Närliggande områden har besiktats, inga skador har noterats.