Seismisk händelse i Kiruna, 13 september 2021

13 september 2021

En seismisk händelse med magnitud 1,6 på den lokala skalan inträffade klockan 08.56 i Kirunagruvan.

Händelsen inträffade i hängväggen, den del av berget som ligger vid sidan om malmkroppen bortom infrastrukturen under jord, på 938 meters avvägning.

Områdena Block 12 och Block 15 stängdes av ner till nivå 1252 i väntan på att den seismiska aktiviteten ska avta. Kl 15:20 kunde block 12 och block 15 på alla nivåer åter öppnas efter genomförd besiktning. Inga skador har observerats. 

Utslag på fast installerade vibrationsmätare i samhället: