Seismisk händelse i Kiruna 13 mars 2023

13 mars 2023

En seismisk händelse med lokal magnitud på 1,5 inträffade måndag den 13 mars klockan 01:37 i Kirunagruvan.

Händelsen inträffade på -1011,5 meters djup i hängväggen block 10.

Högsta uppmätta vibration i samhället: