Seismisk händelse i Kiruna 12 oktober 2023

13 oktober 2023

En seismisk händelse inträffade i Kirunagruvan kl 23:55 den 12 oktober. Händelsen uppmätte 1,34 på den lokala skalan och lokaliserades till hängväggen på -817,4 meters avvägning.

Högsta uppmätta vibration på fast installerade vibrationsmätare i samhället:

I samband med händelsen uppstod ökad seismisk aktivitet i hängväggen som avtog till normala nivåer under natten.