Seismisk händelse i Kiruna 12 juni 2024

12 juni 2024

En seismisk händelse inträffade i hängväggen Block 15 i Kirunagruvan den 12 juni 2024 kl 01:16. Händelsen hade en preliminär magnitud enligt den lokala skalan på 1,5 och lokaliserades till -824,7 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes till 1,95 mm/s T på på Ljungplan 2G och Bromsgatan 37.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare:
Bergmästaregatan 8: 1,9 mm/s L