Seismisk händelse i Kiruna 11 augusti

11 augusti 2016

En seismisk händelse inträffade på 830 meters nivå i hängväggen intill malmkroppen i Kirunagruvan klockan 21.52 torsdag 11 augusti. Magnituden var 1,6 på den lokala skalan och högsta uppmätta vibration var 1 mm per sekund på Bolagshotellets annex.

En seismisk händelse inträffade på 830 meters nivå i Kirunagruvan klockan 21.52 torsdag 11 augusti. Magnituden var 1,6 på den lokala skalan och högsta uppmätta vibration var 1 mm per sekund på Bolagshotellets annex.

Läs mer om seismiska händelser.

Läs om varför LKAB använder en lokal magnitudskala.

Läs om seismiska händelser och säkerheten i LKAB:s gruvor.