Seismisk händelse i Kiruna 10 mars 2023

10 mars 2023

En seismisk händelse med en magnitud på 1,6 enligt den lokala skalan har inträffat i Kiruna.

Händelsen inträffade klockan 01:16:54 fredagen den 10 mars och lokaliserades till liggväggen med koordinaterna Z: -1229,3, X: 6471,6 och Y: 4672,7. Högsta vibrationen i samhället uppmättes på Ljungplan 2G – V till o,45 mm/s.