Seismisk händelse i Kiruna 1 september 2023

1 september 2023

En seismisk händelse inträffade i Kiruna den 1 september. Händelsen hade en lokal magnitud på 1,46 enligt den lokala skalan och lokaliserades till hängväggen, block 9, på -806,76 meters avvägning.

Händelsen inträffade klockan 20.45. Högsta vibration i samhället uppmättes till Konduktörsgatan 11 B – 3,70 mm/s T.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare i samhället:

Steinholzgatan 20 – 1,60 mm/s T

Brytaregatan 9 – 1,50 mm/s L

Läs mer om Seismiska händelser på: https://lkab.com/vad-vi-gor/vart-miljoarbete/seismiska-handelser/darfor-uppstar-seismisk-aktivitet/