Seismisk händelse i Kiruna 1 mars 2021

1 mars 2021

En seismisk händelse inträffade på nivå 1000 meters avvägning i liggväggen i Kirunagruvan måndag 1 mars kl 06:04. Händelsen uppmätte en preliminär magnitud på 2,4 enligt den lokala skalan. 

Områdena besiktigas och initialt har inga större skador rapporterats. Personal har utrymts och nivåer i gruvan har stängts av på grund av ökad seismisk aktivitet.

 

Högsta uppmätta vibration i samhället var 2,4 mm/s.