Seismisk händelse i Kiruna 1 maj 2018

2 maj 2018

Klockan 23:36 den 1 maj skedde en seismisk händelse i Kirunagruvan med en lokal magnitud på 1,5.

Händelsen lokaliserades till hängväggen på -749 m avv och har följande koordinater: X6283 Y1089 Z-747. Inga vibrationer uppmättes i samhället.