Seismisk händelse i Kiruna 1 januari 2011

1 januari 2011

En seismisk händelse inträffade lördagen 1 januari kl 18.17 Kiruna. Händelsen skedde i hängväggen mellan staden och gruvan på 324 meters avvägning. Magnituden uppmättes till 1,7 på den lokala skalan. Inga skador har rapporterats från gruvan, händelsen kändes av i staden.

Kontaktperson: Anders Lindholm, telefon 0980-712 60