Ytterligare seismisk händelse i Malmberget 4 juli 2017

4 juli 2017

En seismisk händelse inträffade klockan 13:36 tisdagen den 4 juli, händelsen lokaliserades till Fabians hängvägg med en magnitud på 1,0 på den lokala skalan. Händelsen inträffade på 400-metersnivån.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Hertiggatan 18 med 5,45mm/s

Mätpunkter:

Hertiggatan 18, 5,45 mm/s

Barongatan 20, 3,45 mm/s

Murgatan 1, 1,7 mm/s

Konsum Mbgt, 1,10 mm/s

Kaptensvägen 4 B, 1,0 mm/s

Järnvägsgatan 19, 0,95 mm/s

Lövberga, 0,6 mm/s