Seismisk händelse i Malmberget 23 sept 2017

24 september 2017

En seismisk händelse har inträffat i Fabian liggvägg.

Händelsen skedde den 23/9 klockan 16:23 på 667 meters djup och hade en preliminär magnitud på 1,5 enligt den lokala skalan.Högsta vibration i samhället uppmättes på Furuvägen 16: 3,25 mm/s.

Mätpunkt                 Maxvärde         Enhet

Furuvägen 16             3,25                mm/s

Sveavägen 7              2,75                mm/s

G Malmstaskolan       1,3                  mm/s

Kaptensvägen 4B      1,05                 mm/s

Murgatan 1                 1,05                mm/s

Konsum Mbgt             1,0                  mm/s

Malmstavägen 11       0,7                  mm/s

Hertiggatan 18            0,65                mm/s

Barongatan 20          0,55                  mm/s

Hermelinsbacken 7   0,5                    mm/s

Genvägen 2              0,45                  mm/s

Sagoslingan              0,4                    mm/s