Seismisk händelse i Malmberget 9 februari 2011

9 februari 2011

En seismisk händelse har inträffat kl 14.26 onsdag 9 februari. Händelsen inträffade i malmkroppen Dennewitz hängvägg på nivå 756.
Storleken på händelsen var 1,7 på lokala skalan. Händelsen kändes av i Malmberget, men hittills inga förfrågningar från samhället.
Rapport från bergmekaniker: Inga avvikelser har noterats vid besiktning i gruvan.

Kontaktperson: Åsa Sundqvist, gruvchef LKAB Malmberget, 0970-767 52