Seismisk händelse i Malmberget 15 november 2017

21 november 2017

En seismisk händelse inträffade klockan 22:28:22 onsdag 15 november, händelsen lokaliserades till malmkroppen Alliansen med en magnitud på 1,6 på den lokala skalan. Händelsen inträffade på 371 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Furuvägen 16 – L med 1,0 mm/s.