Seismisk händelse i Kiruna 4 november 2017

4 november 2017

En seismisk händelse skedde den 4 november klockan 13.14 vid schaktgrupp 26 på 1207 metersnivån i Kirunagruvan. Händelsens magnitud uppmättes till 1,7 på den lokala skalan.Högsta vibration uppmättes vid brandstationen med 0,67 mm/s. Bergmekaniker har inspekterat området. Vibration uppmättes också på Ljungplan 2 med 0,55 mm/s.