Seismisk händelse i Malmberget 4 maj 2017

4 maj 2017

En seismisk händelse inträffade klockan 07.38 den 4 maj. Den lokala magnituden uppmättes till 1,2. Händelsen skedde i Fabians hängvägg på 628 meters avvägning. Högsta vibration i samhället uppmättes till 10,30 mm/s på Hertiggatan 18.