Seismisk händelse i Malmberget 27 juli 2020

27 juli 2020

En seismisk händelse inträffade i malmbergsgruvan 2020-07-27 klockan 00:16:53. Händelsen lokaliserades preliminärt till Fabian produktionsområde -955m avvägning och hade en preliminär magnitud enligt den lokala skalan på 1,53. Området har besiktats av bergmekaniker, men inga skador har observerats.

Högsta uppmätta vibration i samhället varSödra Kungsallén 10 – L 1,35 mm/s

Furuvägen 16 – T 1,3 mm/sJärnvägsgatan 19 – T 1,25 mm/sKaptensvägen 4 B – V 1,05 mm/sSveavägen 7 – L 1 mm/s