Seismisk händelse i Malmberget 13 april 2017

13 april 2017

En seismisk händelse inträffade torsdagen den 13 april klockan 16.07. Händelsen skedde i Fabians hängvägg på 621 meters avvägning och hade en preliminär magnitud på 1,1 på den lokala skalan. Högsta vibration uppmätt i samhället på Hertiggatan 18 med 7,05 mm/s.