Seismisk händelse i Kiruna 31 mars 2020

31 mars 2020

En seismisk händelse har inträffat i Kirunagruvan den 31 mars kl 01:43. Händelsen lokaliserades till hängväggen på 876 meters avvägning och uppmätte magnituden 1,6 enligt den lokala skalan. 

Inga utslag på vibrationsmätare i samhället uppmättes.