Seismisk händelse i Malmberget 23 juli 2017

23 juli 2017

En seismisk händelse inträffade klockan 19.12 söndagen 23 juli. Händelsen lokaliserades till Fabian hängvägg med en magnitud på 0.8 på den lokala skalan. Händelsen inträffade på 618-metersnivån. Högsta vibration i samhället uppmättes på Murgatan 1 – T med 2.04 mm/s."