Seismisk händelse 19 oktober

19 oktober 2017

​En seismisk händelse med en magnutud på 1,1 mL inträffade klockan 11:44:36 i Kiruna. Den är belägen i malmkontakten/hängväggen i block 22 och har koordinaterna Y:2151 X: 6321, Z:-1001.

Bergmekanikern har besiktat området och det är bergutfall på följande nivåer (samtliga i block 22) : I fältorten på nivå 1108 i pelaren mellan ort 210 & ort 213 , samt mittemot ort 213 (liggväggssidan). Ca 10 kubik på vardera stället.Nivå 1137 i gaveln (ungefär 250 kg)Nivå 1051 vid schakt 221 (ca 50 kg).Samt en del uppsprickning på nivå 1079 i pelaren mellan ort 209-212.

Avspärrat på följande områden efter utfallen:Block 22 /1108, F2101Block 22/1108 F2101 mellan o223 & o225Block 22/1137 F2131 mellan o212 & Schakt 221

Läs mer om seismiska händelser.