Seismisk händelse i Malmberget 15 februari 2020

15 februari 2020

En seismisk händelse med magnitud på 1,7 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget. Händelsen skedde kl. 15:24 den 15 februari och lokaliserades till malmkroppen ViRi:s hängvägg på –984 meters avvägning. Högsta vibrationerna i samhället uppmättes på Malmstavägen 11 – L till 4.45 mm/s.  

För närvarande råder förhöjd seismisk aktivitet i VIRI Satellitmalm, flertalet händelser.

Samtliga värden från vibrationsmätare: