Seismisk aktivitetet i Malmberget 7 juli 2011

7 juli 2011

Under den senaste tiden har det pågått en ökad seismisk aktivitet vid Fabian malmkropp.

Aktiviteten är ett tecken på att bergmassan i anslutning till det utbrutna och uppblockade hålrummet bryts sönder. Mycket av den här processen sker i bergmassan mellan Fabian och Kapten. Då bergtäckningen mellan dessa två malmkroppar är tunn, ca 30 meter så kan ett genombrott ske relativt snart.
Hålet kommer med stor sannolikhet att uppstå in mot Kaptens dagbrott och ingen påverkan kommer att ske utanför inhägnat område. Det går inte att förutsäga exakt när detta kommer att hända men sannolikt så kommer det att åtföljas av större seismiska händelser, säger Kjell Harnesk sektionschef i LKAB.

Hur väl stämmer det här händelseförloppet med den utredning som bergmekanikerna har gjort 2010?

– Det stämmer väldigt väl överens med deras utredning. Även om det beskrivs som ett genombrott så handlar det fortfarande om en långsam händelseprocess som kan ta veckor eller månader, säger Kjell Harnesk.

Finns det någon risk för att gruvan blåses ut?

– Nej, det finns det inte. Och det beror på att det finns en stor täckning med bergmassor, cirka 400 meter tjock, ovanför brytningsområdet. Dessa bergmassor fungerar som en propp och gör att det inte kan bli någon utblåsning i gruvan, säger Kjell Harnesk.