Seismisk aktivitet i Malmberget 20 februari 2014

20 februari 2014

Skakningar har känts i Malmberget.

Under torsdagen 20 februari har det varit hög seismisk aktivitet i malmkroppen Printzskölds takskiva ovan nivå 800 i Malmbergsgruvan. Skakningar har känts av i samhället.