Seismisk aktivitet i Malmberget 19 mars 2013

19 mars 2013

Seismisk aktivitet kändes i dag i Malmberget

Händelsen kändes i samhället ca 15:20 och har lokaliserats till Fabian-området.