Seismisk aktivitet i Malmberget 18 maj 2013

18 maj 2013

Förhöjd aktivitet i Parta hängvägg.

På lördagen uppmättes förhöjd seismisk aktivitet i malmkroppen Partas hängvägg i Malmberget.

Magnituderna på händelserna är relativt låga, men kändes av i samhället eftersom de ägde rum nära markytan. Aktiviteten sker inne på LKAB:s industriområde. Skakningarna uppstår när spänningarna i berget förändras som en följd av att järnmalmen bryts.