Seismisk aktivitet i Malmberget 17 oktober 2015

17 oktober 2015

Klockan 05:43 den 17/10 inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,7 i Dennewitz liggvägg, nivå 1031. Högsta uppmätta vibration i samhället, Furuvägen 16-L 1,35 mm/s. Ett bergutfall mindre än en kubikmeter på Dennewitz 1034 har bekräftats.

Klockan 05:43 den 17/10 inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,7 i Dennewitz liggvägg, nivå 1031. Högsta uppmätta vibration i samhället, Furuvägen 16-L 1,35 mm/s. Bergmekaniker undersöker området.