Seismisk aktivitet i Malmberget 5 oktober 2015

5 oktober 2015

Klockan 16.25 den 5 oktober inträffade ett flertal seismiska händelser där de två största uppmätte en preliminär magnitud av 1,6 och 1,8 i Printzsköld hängvägg, nivå 660 och 584.

Klockan 16.25 den 5 oktober inträffade ett flertal seismiska händelser där de två största uppmätte en preliminär magnitud av 1,6 och 1,8 i Printzsköld hängvägg, nivå 660 och 584.

Högsta uppmätta vibration i samhället, Furuvägen 16-T 2,41 mm/s.

Det råder för närvarande förhöjd seismisk aktivitet i området.