Seismisk aktivitet i Malmberget 3 april 2020

3 april 2020

En seismisk händelse med preliminär magnitud på 1,8 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.  

Händelsen inträffade kl. 17.37 den 03 april och har preliminärt lokaliserats till Dennewitz hängvägg på – 307 meters avvägning. 

Högsta vibration i samhället uppmättes på Sveavägen 7 T: 1,55 mm/s

Sveavägen 7-T: 1,55 mm/s

Kaptensvägen 4 B-V: 1,15 mm/s

Furuvägen 16-T: 1,10 mm/s

Järnvägsgatan 19-V: 0,45 mm/s

Södra Kungsallén 10-V: 0,45 mm/s

Eriksgatan 14-L: 0,40 mm/s