Seismisk aktivitet i Malmberget 5 juni 2023

5 juni 2023

Händelsen inträffade kl. 14:02:21 den 05 Juni och har lokaliserats till Fabian hängvägg på –881 meters avvägning. 

Högsta vibration i samhället uppmättes på Barongatan 20-L: 2,20 mm/s.”

MätpunktMaxvärdeEnhet
Södra Kungsallén 10 – V1,5mm/s
Regnstigen 2 – L0,9mm/s
Västra Gränsgatan 7 – T0,9mm/s
Gällivarevägen 36 – L0,8mm/s
Järnvägsgatan 19 – L0,8mm/s
Gällivarevägen 16 – T0,6mm/s
Masgatan 1A – V0,6mm/s
Banjostigen 4 – T0,5mm/s
Granbacka 7 – T0,45mm/s