Seismisk aktivitet i Malmberget 21 mars

21 mars 2024

En seismisk händelse med en prel magnitud på 1,59 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen skedde kl 03:21:12 i dag den 20 Mars och har lokaliserats till malmkroppen Viris Hängvägg på -1161 meters avvägning.

Högsta vibrationer ute i samhället:

Inga vibrationer