Seismisk händelse i Malmberget 20 november 2023

20 november 2023

En seismisk händelse med preliminär magnitud på 1,85 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen skedde kl. 21:08 den 20 november och lokaliserades till malmkroppen Hoppets liggvägg på -1115 meters avvägning. 

Högsta vibration ute i samhället var 1,90 mm/s på G:a Malmstaskolan–L.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: