Seismisk aktivitet i Kiruna 5 augusti 2015

5 augusti 2015

En seismisk händelse inträffade klockan 21:09 på tisdagskvällen i Kirunagruvan. Händelsen uppmättes till en magnitud på 1,86 på den lokala skalan.

En seismisk händelse inträffade klockan 21:09 på tisdagskvällen i Kirunagruvan. Händelsen uppmättes till en magnitud på 1,86 på den lokala skalan och lokaliseringen har fastställts till hängväggen vid Y41: (mL 1,86) X7176,50 Y4117,66 Z-865,57.

Högsta vibration har i samhället har uppmätts vid Ljungplan 2G till 1,5 mm/s.

Händelsen inträffade inte vid ett brytningsområde, bergmekaniker besiktar där möjlighet ges i området.Inga skador påträffade eller inrapporterade.