Seismisk aktivitet i Kiruna 22 maj 2018

23 maj 2018

En seismisk händelse inträffade den 22 maj i Kiruna. De seismiska händelserna är lokaliserade i Sjömalmens hängvägg på -1051 m avvägning. Data för de seismiska händelserna är: kl. 12:34:48, X: 6348 Y: 1278 Z: -1051. Magnitud beräknades till 1,54 på den lokala skalan.

Högst uppmätta vibration: Konduktörsgatan 11 B 0,55 mm/s.