Seismisk aktivitet i Kiruna 24 september 2022

24 september 2022

07.58 skedde en seismisk aktivitet i Kirunagruvan.

Lokal magnitud: 1,7 ML

Djup: 1004 meter

Högsta vibration i samhället: 1,40 mm/s Skolgatan 14