Seismisk aktivitet i Malmberget 24 april 2019

25 april 2019

En seismisk aktivitet har inträffat i Printzsköld på 754 meters avvägning. Preliminär lokal magnitud: 1,24.

Uppmätta vibrationer (mm/s) i samhället:

Kaptensvägen 4 B-T: 1,80

Järnvägsgatan 19-L: 1,60Konsum Mbgt-L: 1,30

Puoitakvägen 6-L: 1,10Norra Kungsallén 15-T:1,05Lövberga-T: 0,95Barongatan 20-T: 0,45