Seimisk händelse i Malmberget 8 juli 2015

8 juli 2015

Klockan 18:46 den 8 juli inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,8 i Printzsköld hängvägg på 652 meters avvägning.

Klockan 18:46 den 8 juli inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,8 i Printzsköld hängvägg på 652 meters avvägning*.

Högsta uppmätta vibration: Furuvägen16: 3,15 mm/s. Händelsen har känts av i samhället.

*LKAB mäter djupet i Malmbergsgruvan från toppen på Välkommaberget. Djupet anges därför som en avvägning i antal meter från den nollpunkten.