Sättningar i Kiruna 18 maj 2020

18 maj 2020

​Sättningarna kändes av rejält under jord och i samhället under natten mot måndagen den 18 maj.  

​Sättningarna kändes av rejält både i samhället och under jord varför gruvan i Kiruna utrymdes. Dessa inträffade kl. 03.11 i liggväggen, block 22, 1108 meters avvägningsnivå. Vid tillfället befann sig 13 personer under jord och dessa utrymdes.

Klockan 06:45 släpptes bergmekaniker ner till vissa områden för besiktning. Bergutfall har noterats på flertal ställen men omfattningen kan inte bedömas innan besiktning är genomförd.

Gruvan är avstängd tillsvidare och beslut om dagens produktion beräknas till efter kl. 12.00

Uppdatering 12:16: 

Kirunagruvan är fortsatt stängd

Ett område i gruvan är fortfarande aktivt och därför kommer inte gruvan öppnas för produktion förrän tidigast tisdagen den 19 maj. Besiktning av gruvan, av framförallt vägar och mellannivåer, pågår under dagen. Det handlar primärt om besiktning av eventuella skador.

Besiktning av produktionsområden, de så kallade skivområdena, bedöms kunna besiktas under morgondagen.

Ett krisledningsläge är utlyst sedan nattens händelser och gruppen träffas kontinuerligt för att följa arbetet och utvecklingen.

Klockan 06:54 bedömdes delar av gruvan kunna besiktas av bergmekaniker och medarbetare som arbetar med media under jord. Det handlade primärt om att säkerställa vattenuppfordringen från gruvan genom att kontrollera två pumpstationer. Vattenuppfordringen fungerar vilket innebär eliminerad risk för vattenskador på media, el och liknande.

Det är ett stort område som fortsättningsvis kommer vara avstängt för besiktning, cirka halva gruvan. De områdena besiktas när den seismiska aktiviteten avtagit. Skadebedömningen pågår och uppskattningsvis rör det sig om omfattande skador. Hittills har skador påträffats i bland annat en tappgrupp.

Uppdatering 15:00

Gruvan är fortsättningsvis stängd för produktion och besiktning pågår enligt plan. Hittills har ett antal vägar, som ligger utanför det seismiskt aktiva området besiktats. Små bergutfall har noterats.

Eftersom ett stort område fortfarande är seismiskt aktiv, trots att aktiviteten avtagit sedan nattens händelse, kommer ingen besiktning göras i det området förrän under tisdagen den 19 maj. 

Under morgondagen är ambitionen att gruvan öppnar upp ner till nivå 740, likaså det så kallade CA-området som sträcker sig ner till 1365. Det innebär att delar av gruvan kommer att öppnas upp successivt.  

Den seismiska händelsen inträffade klockan 03:11 och magnituden uppgick till 3,2 på den lokala skalan.

Uppdatering 18:30

Besiktningsarbetet fortsätter och under eftermiddagen kunde testgruvan som är belägen i Konsuln öppna upp för verksamhet igen. När produktionen kan starta är fortfarande osäkert. Krisledningsgruppen träffas kontinuerligt, följer arbetet och utvecklingen och tar beslut därefter.

Tisdag 19 maj, uppdatering 06:30

Fortsatt besiktningsarbete pågår i Kirunagruvan för att successivt kunna öppna och förbereda för produktionsstart. 

Tisdag 19 maj, uppdatering 08:25

Händelsens magnitud har uppmäts till 3,3 på den lokala skalan.

Tisdag 19 maj, uppdatering 15:50

Produktionsstart planeras på tre produktionsområden för funktionstest. Beslut väntas ta under kvällen och besiktning fortsätter. En del av centrala gruvan, i området kring den seismiska händelsens centrum, kommer besiktas efter helgen. Den seismiska aktiviteten i gruvan avtar och närmar sig nu normala nivåer. Spårnivå 1365 är besiktad och i gott skick.

Onsdag 20 maj kl. 16:30

Besiktningen av gruvan fortsätter och den seismiska aktiviteten fortsätter att avta. Bolaget beräknar att nå en produktionskapacitet om en tredjedel av den normala takten under helgen. Allt eftersom besiktningen fortgår konstateras stora skador på vissa områden medan andra är intakta. Ett omfattande reparationsarbete som kan sträcka sig över en längre tid bedöms som sannolik.

Uppdatering 21 maj kl. 13:30

Just nu befinner sig 150-200 personer under jord vilket är antalet under en normal helg. Arbete med underhåll av både maskiner och media m.m. avtar inte. Tillredning, rasborrning har begränsad bemanning p.g.a. lägre brytningstakt om cirka en tredjedel av normal dygnsproduktion. Den seismiska aktiviteten är nere på ca. 250 registrerade händelser per timme vilket är en något förhöjd nivå. I nuläget bedöms cirka 65 procent av gruvan vara besiktigad. 

Utslag på fast installerade vibrationsmätareBrandstation: 13,80 mm/sBiblioteksgatan: 10,40 mm/sSkolgatan 14: 8,20 mm/sVärmeverket: 8,15 mm/sLjungplan 2 G: 6,25 mm/sKonduktörsgatan 11 B: 3,70 mm/sBrytaregatan 9: 3,25 mm/s 

Uppdatering 22 maj kl 12:50

Fortsatt besiktningsarbete och skadeinventering pågår av Kirunagruvan. Även reparationer av vatten, el och ventilation samt maskiner fortsätter under helgen. Prognosen är att producera cirka 25 000 ton per dygn de närmaste veckorna för att förhoppningsvis öka produktionstakten successivt. Den seismiska aktiviteten avtar långsamt ner mot mer normala nivåer och uppgår nu till ca 120 seismiska händelser per timme. Det arbetar under helgen cirka 150 personer i gruvan, bemanning som en normal helg.