Sättning i Parta

21 augusti 2011

Magnitud 2,0

En sättning med magnitud 2,0 på den lokala skalan inträffade vid 18.30 på söndagskvällen vid Malmkroppen Parta i Malmberget. Händelsen lokaliserades till malmkroppens hängvägg på 800-metersnivån. Området har besiktats. Inga skador rapporteras.