Sättning i Malmberget 21 mars 2011

21 mars 2011

En skakning i Malmberget har inträffat kl. 06.30 måndagen 21 mars. Händelsen inträffade i malmkroppen Dennewitz i hängväggen på 809-metersnivån. Magnituden var 1,7 på den lokala skalan. Området är besiktat av bergmekaniker, inga skador har konstaterats.