Rökutveckling i malmbergsgruvan – uppdaterad information kl 22:30

9 september 2018

Det är rökutveckling i gruvan i Malmberget söndag 9 september. Industribrandkåren och kommunala räddningstjänsten är larmad. 

Uppdaterad information kl 20:00Nedfarten till gruvan är stängd. All personal under jord befinner sig i säkra utrymmen.

Det är ännu oklart var det brinner. 

Uppdaterad information kl 21.50LKAB:s industribrandkår försöker lokalisera brandkällan.

Uppdaterad information kl 22.30Branden har nu lokaliserats till en elcentral på 400-metersnivå, men branden var släckt när industribrandkåren nådde fram. All personal får nu lämna de säkra utrymmena.