Risk för ökad damning i Kiruna, Svappavaara och Malmberget

23 april 2019

Rådande väderlek med torrt väder och hård vind kan innebära ökad damning från LKAB:s industriområde in mot samhället, varför LKAB har satt in extra åtgärder för att minimera detta. 

LKAB arbetar ständigt med att minimera dammkällorna i verksamheten och genomför löpande dammbekämpande åtgärder så som sopning, bevattning, saltning samt genomför mer långsiktiga åtgärder som t.ex. plantering av växtlighet och inbyggnation av anläggningar.