Riksrevisionen granskar planering av samhällsomvandlingarna i Kiruna och Gällivare

19 december 2017

​Riksrevisionen har granskat regeringens och LKAB:s planering av investeringen i nya gruvnivåer som leder till en samhällsomvandling i Kiruna och Malmberget. I rapporten ges bland annat rekommendationer om att omfattningen av det statliga och kommunala ansvaret för samhällsomvandlingen borde klargöras och att regeringen vid framtida liknande händelser borde genomföra en samhällsekonomisk analys.

​I rapporten förtydligas också att LKAB:s ersättningsskyldighet ska följa kraven i Minerallagen men att bolaget gjort utbetalningar som överstigit dessa minimikrav, bland annat genom att erbjuda nybyggnation som ersättning för inlösta privata fastigheter.

– Attraktiva samhällen i Malmfälten är en förutsättning för ett livskraftigt LKAB och vi välkomnar rapporten och delar Riksrevisionens uppfattning att det är viktigt att regeringen tydliggör för involverade parter i samhällsomvandlingen att LKAB inte har ett samhällsuppdrag. LKAB:s ansvar är att bedriva hållbar gruvdrift med ekonomisk avkastning till vår ägare staten. Däremot har vi ett samhällsansvar, ett ansvar som vi tar på största allvar, säger Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingsenheten på LKAB.

Rapporten pekar på att regeringarna sedan 2008 inte gett LKAB goda förutsättningar vilket har lett till att sakägare överkompenserats för att detaljplaner för gruvdriften ska kunna fastställas i tid. De åtgärder som Riksrevisionen rekommenderar med bättre beslutsunderlag till styrelsen och finansiell redovisning enligt internationell standard har vi redan vidtagit avslutar Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingsenheten på LKAB.

Ladda hem och läs hela rapporten här.