Reducerade underhållsarbeten på grund av covid

10 maj 2021
EB_41

LKAB går in i underhållssäsongen på sparlåga. Kirunastoppet och det stundande underhållsstoppet i Malmberget reduceras kraftigt samtidigt som ännu fler åtgärder genomförs för att minska risken för smittspridning.

– Vi befinner oss i ett riktigt allvarligt läge där sjukvården är under stor press. Det är självklart att LKAB ska ta ett stort ansvar för att bromsa den utvecklingen, säger Michael Palo, direktör för affärsområde Järnmalm.    

En övervägning av olika underhållsalternativ genomförs alltid inför varje underhållsstopp eftersom varje tillfälle är unikt och måste anpassas till de speciella förutsättningarna som en pandemi faktiskt innebär. Med andra ord måste varje underhållsstopp övervägas och genomföras med nuläget i fokus. Under våren 2020 framgick det att pandemin skulle pågå under en lång tid och att vaccin inte skulle finnas tillgängligt inom en överskådlig tid.

– Nu är läget ett annat. Vi har en utbredd smittspridning i samhället samtidigt som vaccinationsprogrammet intensifieras och det innebär att det finns ett ljus i tunneln. Nu handlar allting om att håll i, hålla ut och om att hålla ihop, säger Michael Palo.

Det är alltså den fortsatt höga smittspridningen som ligger till grund för beslutet att skära ner på underhållet och i Kirunas fall görs det med hela 80 procent. I maj, när Malmbergsstoppet inleds, så görs det också med en betydligt mindre resursstyrka. Det handlar om en cirka 70-procentig reducering av antalet leverantörer.

– Det går aldrig att prioritera bort underhåll utan att riskera säkerheten, arbetsmiljön eller anläggningsskador. Det enda alternativet är att stanna produktionen, säger Michael Palo och fortsätter;

– Vår bedömning är att vi kan genomföra det här säkert men om pandemin tar en annan riktning så är vi beredda på att genomföra ytterligare åtgärder. Vi gör det som krävs.  

Ett underhållsstopp är en nödvändig aktivitet i all form av produktion. Det går att skjuta på aktiviteter men inte hur länge som helst. Därför kommer anläggningarna stannas ytterligare en gång, i ett bättre Covidläge. Det innebär dock andra utmaningar då flera aktörer inom industrin skjuter på underhållsstoppen vilket innebär att LKAB delvis är beroende av samma resurser.

– Vi har levt i den här verkligheten över ett år och alla har en relation till sjukdomen. För många är det förenat med en stor oro, sorg eller saknad. Det är jättetufft men jag är övertygad om att en bättre morgondag väntar. Styrkan är att vi är i det här tillsammans och det är bara så vi kan ta oss igenom det – tillsammans.