Planeringen av underhållsstoppet i Malmberget påverkas av covid-19

27 april 2020
Fabriksbyggnad
Underhållsstoppet förlängs till följd av försenade leveranser.

Det vanligtvis två veckor långa underhållsstoppet förlängs till följd av logistikproblem.

– Vi ser redan nu att vi kommer att få problem med leveranser av reservdelar. Lastbilar är försenade, stoppade i gränserna och en båt som skulle anlända till Piteå redan förra veckan har inte kommit, säger Tomas Engström, underhållschef i LKAB.

Beslutet innebär en förskjutning av uppstarten av verken till 27 maj för MK3 och till 20 maj för BUV.

– Situationen är som den är och vi måste vara flexibla och anpassa oss. Förlängningen av stoppet är inte enbart negativt. Jag ser att vi genom planering kan styra om jobb och minska antalet människor på samma plats. Vi kan helt enkelt nyttja tiden på ett bättre sätt. Det ökar både personsäkerhet och maskinsäkerhet kortsiktigt såväl som långsiktigt, säger han.

– Det är upp till varje enskild leverantör att planera sina jobb och en bra planering där vi kommunicerar med varandra kommer att leda till att vi lyckas distansera människor ifrån varandra, säger Tomas Engström.

Förslagen handlar om att planera för olika arbetstider; natt/dag, förmiddag/eftermiddag. Arbeta olika dagar på samma maskin/arbetsområde, tänka på hur raster ska hanteras, inleda arbetet en dag senare och på så sätt förskjuta veckovilan och minska trycket första dagen.