Två seismiska aktiviteter i Malmberget 6 september 2016

6 september 2016

Ökad seismisk aktivitet i malmkroppen Printzsköld.

Två större seismiska händelser har inträffat klockan 18:51 och 18:54 i kväll den 6/9. De preliminära magnituderna är 1,8 och 1,5 på den lokala skalan. Händelserna inträffade i hängväggen på Printzsköld på 618 och 540 meters nivå.

Högsta uppmätta vibration: Kaptensvägen 4B-T: 3,00 mm/s