Nya mätplintar har installerats i Malmberget

9 november 2021
Två personer stående vid ett betongfundament.
Fredrik Ersholm och Max Jensen, båda ingenjörer på LKAB vid en av de nya mätplintarna i Malmberget.

Ett nytt pärlband av GPS-plintar har installerats i marken i Malmberget. Det är en teknik som har använts sedan år 2009 för att ge LKAB svar på om och hur marken rör sig.

– Vi fastställer mätplintarnas position genom GPS-teknik, mätkampanjer utförs fyra gånger per år, säger Fredrik Ersholm, ingenjör.

Vid mätningstillfällena monteras en mottagare på mätplinten som tar emot GPS-signaler från ett stort antal satelliter. Mätningen sker under cirka två timmar och all data som samlas in bearbetas sedan av gruvmätarna för att fastställa mätplintens position. Utifrån dessa resultat kan markens eventuella rörelser tolkas och även töjning beräknas. LKAB:s verksamhet i Malmberget har ett miljötillstånd där ett av villkoren är kopplat till töjningarna i marken. – Töjningen kan ses som ett mått på hur påverkad marken är och beräknas i vårt fall utifrån förändringen i avstånd mellan två intilliggande mätplintar. Gränsen för acceptabel töjning i miljövillkoret är satt på en nivå som inte ska medföra en förhöjd risk för skador på hus som finns i området, säger Fredrik Ersholm. I dagsläget finns cirka 260 mätplintar som mäts in regelbundet.

– Rörelserna vi mäter är oftast osynliga för ögat och det är också därför vi måste använda oss av den här typen av teknik för att mäta den. Mätplintarnas position använder vi oss av för att övervaka markrörelserna och få ut en tidig bild av hur markdeformationen ser ut, samt identifiera förändringar i rörelsemönstret, säger Max Jensen, ingenjör.

Antalet mätplintar har varierat under åren då vissa plintar har hamnat inom områden som inte längre är säkra att vistas i, samtidigt har nya installerats. – GPS-plintarna bör installeras med framförhållning, alltså innan rörelse har skett i marken för att vi ska få ett nollvärde. Vi vill få in de första rörelserna i våra mätningar, säger Max Jensen.